SMS-lån, eller mobile smålån som de ofte kalles på dagens marked, er små lån med kort nedbetalingstid og høy rente. Det er ikke sjeldent at effektiv rente ligger på både 200 % og 300 %. Har du et gammelt SMS-lån, kan renten være på flere tusen prosent. Ved å refinansiere, enten med refinansieringslån eller i boligen, kutter du rentekostnadene betraktelig. Du kan også få en bedre nedbetalingstid og slik redusere de totale lånekostnadene. Har du et lån på under 10 000 kroner, kan kreditt være en mulighet.

SMS lån i Norge

SMS-lån er ikke lenger lovlig i Norge etter innstramming av praksisen rundt usikrede lån. De gamle SMS-lånene fungerte på den måten at du sendte et kodeord på melding og fikk lånet utbetalt direkte til din konto. Ingen kredittsjekk eller økonomisk vurdering var nødvendig, men de hadde ekstra høy rente. Ett av de dyreste SMS-lånene hadde en rente på over 9 000 %. Begrepet SMS-lån blir likevel fremdeles brukt i dag om små lån med kort nedbetalingstid. Du må derimot søke på nett og blir kredittsjekket.

Selv om dette lånet ikke lenger er lovlig i Norge, betyr det ikke at disse ikke eksisterer. Siden rentene på lånene var såpass høye vokser de fort. Dette gjelder derimot kun dersom du ikke betaler ut lånet med én gang. Vi finner også SMS-lån på dagens marked, men det er ikke den samme typen lån. I dag kalles små lån som du søker om digitalt over nett ofte SMS-lån eller mobile lån. De har fortsatt høy rente, gjerne mellom 200 % og 300 %, og kort nedbetalingstid.

  • Ulovlig i Norge
  • Du kan søke om mobile lån over nett
  • Endret praksis rundt innvilgelse og kredittsjekk

Refinansier for bedre rente

Når du refinansierer tar du opp et nytt lån for å betale ned gammel gjeld. Søker du om lån uten sikkerhet, for eksempel forbrukslån, ligger gjennomsnittsrenten på 14 %. Hvor høy rente du får på refinansiering avhenger av hvilken kredittscore du har. Dersom du har høy inntekt og lite gjeld regner bankene deg som en lav risikokunde. Du får da en lavere rente. Har du derimot lav inntekt og mye gjeld, regnes du som høyere risiko. Du får da høyere rente om du får innvilget lån.

Bankene har ikke mulighet til å tilby refiansiering med dårligere vilkår enn du har i dag. Dette er uavhengig av hvilken risiko du utgjør. Dette er en del av lovverket og et ledd i innstrammingen av usikret gjeld. Bankene kan ikke tilby dårligere rente enn hva du har i dag, ei heller lavere månedlige avdrag. For deg betyr det at du ikke får dårligere lånevilkår når du søker refinansiering. SMS-lån har mye høyere rente enn forbrukslån, som kan ha rente opp mot 40 %. Det er derfor mulig å spare mye penger.

Refinansiering uten sikkerhet

Du kan søke om refinansiering på forskjellige måter, både med og uten sikkerhet. For lån uten sikkerhet er renten høyere, samtidig som du får en fleksibel nedbetalingstid. Søker du om lån uten sikkerhet, kan du søke om maksimalt 600 000 kroner med en nedbetalingstid på opptil 15 år. For å unngå lang nedbetaling og ekstra kostnader knyttet til renter og gebyrer er det anbefalt å velge den korteste nedbetalingen du kan håndtere. Selv om dette gir et høyere månedsbeløp, vil du se at totalkostnaden på lånet går ned.
Når du benytter deg av forbrukslån til refinansiering, må du søke om lån til dette formålet. Dette for at bankene skal vurdere mulighetene for lån etter andre kriterier. Du må også oppgi hvilke krav du ønsker skal innfris med lånet. Bankene betaler kravene direkte for deg, slik at pengene går uavkortet til betaling av lån og kreditter. Har du fått innvilget mer lån enn du hadde i krav, vil resterende beløp bli overført til din private konto. Dette gjelder uavhengig av om du refinansierer forbrukslån, kredittkort eller SMS-lån.

  • Blir også kalt refinansieringslån
  • Høyere rente med kortere nedbetalingstid
  • Tilbyder tar ikke pant i bolig

Refinansiering med sikkerhet

Har du bolig eller hytte, kan du søke om refinansiering med sikkerhet i dette. Når bankene kan ta pant i eiendom tar de en lavere risiko. Dette gir deg også en lavere rente. Har du boliglån, kan du søke om å øke lånet på boligen for å legge inn ditt usikrede lån i dette. Da får du den samme renten og nedbetalingstiden som på boliglånet. Boliglån har en rekordlav rente på under 1,5 %, men nedbetalingstiden er på mellom 20 og 30 år. Du kan ikke låne mer enn 85 % av boligens verdi.

Om du bør velge refinansiering med sikkerhet avhenger av hvor mye du har behov for å låne. Også hvor fort du kan nedbetale lånet. Lån med sikkerhet har en lenger nedbetalingstid. Du kan dermed ende opp med å betale mer i renter ved å refinansiere med sikkerhet enn uten sikkerhet. Uavhengig av nedbetalingstid vil refinansiering av SMS-lån med sikkerhet være lønnsomt. Dette da rentene er betydelig lavere, som alene gir god besparelse. Det er uansett lønnsomt å sammenligne disse to og se hvilket lån som gir den laveste totalsummen.

  • Lavere rente og lenger nedbetalingstid
  • Kan bli dyrere enn usikret lån på grunn av betalingstid

Kriterier for refinansiering

Når du søker refinansiering, øker du ikke gjeldsgraden din. Dette påvirker om du får innvilget lånet eller ikke. Du kan ikke låne mer enn fem ganger din personlige årsinntekt. Siden du tar opp lån for å betale andre lån, blir dette derimot regnet ut annerledes. Du må likevel ha fast inntekt og kunne betjene lånet over tid. Maksimal nedbetalingstid er 15 år, men det er anbefalt med kortere nedbetalingstid. Slik kan du redusere lånekostnadene. Hvor lang nedbetalingstid du velger, og hvor høy rente du får påvirker den totale lånesummen.

For å få innvilget refinansieringen, må det være et bedre tilbud enn hva du har i dag. Når det kommer til SMS-lån, skal det godt gjøres å ikke få et bedre tilbud. Disse er kjent for høy rente, gjerne over hundre prosent mer enn gjennomsnittet på forbrukslån. Dette sparer deg for flere tusen kroner hvert år. Poenget med å refinansiere er også å redusere kostnadene knyttet til lånet. Både renter og nedbetalingstid skal forbedres. Gamle lån og kreditter skal avsluttes slik at du ikke ender opp med mer lån etter refinansiering.

Proudly powered byWordPress. Theme byInfigo Software.