Hva kan stilles som pant i refinansiering med sikkerhet?

Om du skal refinansiere eller ta opp et nytt lån vil du komme over begrepet sikkerhet eller pant. Når du gir långiver en sikkerhet for lånet, vil det si at man gir dem pant i egne eiendeler. Mange er usikre på hva som kan stilles som sikkerhet til et lån.

Refinansiering av lån

Refinansiering av lån vil si at du erstatter eksisterende gjeld med et nytt lån. Det er flere grunner til at man refinansierer. Det kan være fordi du har gjeld hos mange ulike låntilbydere. Ved å refinansiere gjelden din kan du få samlet gjelden i ett lån. En annen årsak kan være at du har svært dyre lån. Refinansieringen kan da hjelpe deg med å få bedre lånevilkår, som lavere rente eller færre gebyrer.
Refinansiering kan gjøre at du tilbake kontrollen over økonomien din. Noen opplever også at refinansiering er forskjellen mellom å kunne betjene gjelden sin og ikke. Det er flere fordeler med å refinansiere:

  • Du får samlet gjelden din ett sted
  • Bedre oversikt over økonomien din
  • Færre gebyrer ved å ha kun ett lån
  • Lavere renter
  • Gunstigere nedbetalingstid

Hva betyr refinansiering med sikkerhet?

Å refinansiere med sikkerhet betyr at man gir den som utsteder lånet en sikkerhet for tilbakebetaling. Ved å gi utstederen pant i eiendeler har de en sikkerhetsventil. Skulle du misligholde lånet har lånutstederen mulighet til å kreve eiendelene tvangssolgt. På den måten kan de få tilbake pengene du skylder. Utsteder av lånet tar dermed mindre risiko ved å låne deg penger.

Fordeler ved å stille sikkerhet

Når du gir banken en sikkerhet for lånet, kan banken gi deg bedre lånevilkår i retur. Lånutstedere kompenserer høyere risiko med høyere rente. Derfor vil du oppnå lavere rente når du stiller sikkerhet. I tillegg er lånutsteder ofte villige til å gi deg lengre nedbetalingstid når du gir dem sikkerhet for lånet.

Noen vil ikke få refinansiert uten å stille sikkerhet. Det kan være fordi du har betalingsanmerkninger og at banken mener det er for stor risiko. Eller om du har svært høy gjeld i forhold til inntekt.

Ulemper ved å stille sikkerhet

Det er viktig å huske på avtalen du inngår med banken når du gir dem sikkerhet. Du pantsetter eiendelene dine. Dermed gir du banken rett til å få dem tvangssolgt om du ikke betaler tilbake gjelden din. Med andre ord kan du miste det du har stilt som sikkerhet. Det er en av flere grunner til at du aldri bør ta opp et større lån enn du kan betale.

Budsjett

Det vil være lurt å lage et detaljert budsjett før du refinansierer. På den måten kan du få god oversikt over hva du har rom for å betale ned hver måned. Ta høyde for uforutsette kostnader og eventuelle årlige fakturaer. Disse bør du dele på 12 måneder og sette av til hver måned. Ta høyde for variable kostnader som for eksempel strøm.

Når du vurderer hvor mye du kan bruke til å betale ned gjeld må du ta høyde for endring i rente. Du bør tåle minst en renteøkning på 5 %. Dette bør du ta hensyn til å budsjettet ditt. På den måten kan du være sikker på at du vil klare å betjene lånet ditt også ved endringer i markedet.

Hva du kan stille som sikkerhet til refinansiering

Det er flere eiendeler du kan stille som sikkerhet til en refinansiering. Lånutsteders krav er ofte at sikkerheten skal ha samme eller høyere verdi enn lånebeløpet. Disse eiendelene kan være aktuelle som sikkerhet for lånet:

  • Bolig eller fritidsbolig
  • Annen eiendom som tomter, skogsområder og annet
  • Bil, MC, caravan og andre kjøretøy
  • Kausjonist

Har du andre eiendel av større verdi kan det være aktuelt. Om du for eksempel har en stor kunstsamling eller andre objekter som er mye verdt. Dette kan du enkelt sjekke med den aktuelle lånutstederen.

Kausjonist

Om du ikke har mulighet til å stille med sikkerhet selv er det mulig å ha en kausjonist. En kausjonist stiller sikkerhet for en tredjepersons lån. Det vil si at kausjonistens eiendeler stilles som sikkerhet for ditt lån. Ofte er det familiemedlemmer som stiller opp som kausjonist. For eksempel at foreldrene dine stiller egen bolig som sikkerhet for barna. Lånutsteder har samme rettigheter til å kreve eiendelene tvangssolgt ved misligholdt lån. Derfor er det like viktig å være sikker på betjeningsevnen din før du inngår en låneavtale.

Oppsummering – refinansiering med sikkerhet

Om du skal refinansiere eksisterende gjeld vil det lønne seg å stille sikkerhet. Dette vil gjøre at du kan få bedre lånevilkår, som lavere rente og gunstigere nedbetalingstid. Det er en viss risiko knyttet til å gi lånutsteder pant i eiendelene dine. Vær derfor sikker på at du kan betjene nedbetalingen av lånebeløpet. Om lånet misligholdes kan lånutsteder kreve eiendelen tvangssolgt. Legg også inn en margin for eventuelle renteøkninger.

Proudly powered byWordPress. Theme byInfigo Software.