De fleste myndige personer med en eller annen form for inntekt kan i utgangspunktet få tildelt et forbrukslån. Dette kommer an på både kravene til banken og retningslinjene fra myndighetene. Her kan du sette deg inn i hvilke betingelser bankene og myndighetene stiller når du søker om et usikret lån.

Ingen krav til pant

Før vi ser på kravene bør vi nevne det som skiller et forbrukslån fra andre former for finansiering. Det mest åpenbare er at du ikke må stille med sikkerhet for lånet, noe som igjen betyr at banken ikke legger seg opp i hva pengene skal brukes til.

Fordelen med dette er blant annet at du kan få finansiering til omtrent hva som helst, så lenge formålet ikke er ulovlig på et eller annet vis. Fraværet av krav til sikkerhet gjør også at personer som ikke eier bolig eller annen eiendom kan skaffe seg lån.

Ulempen er at rentene er høyere på forbrukslån enn på lån med tilknyttet pantesikring. Bankene kompenserer for den økte risikoen de tar ved å kreve bedre betalt. I tillegg er det nødvendigvis slik at begrensede lånesummer alltid får høyere renter enn store lån.

Les også : http://www.forbrukslan.club/

Krav til alder

Du må naturligvis være over 18 år for å kunne låne penger fra en bank, men majoriteten av utlånerne har en litt høyere aldersgrense enn dette. Hvorfor noen banker er strengere enn andre har med erfaring å gjøre. Yngre mennesker har gjerne lavere og mindre sikker inntekt, og sjansene for å få problemer med å betjene gjelden er dermed større.

Hos de omtrent 30 nisjebankene ser aldersgrensene slik ut:

 • Noen få aksepterer at søkeren er 18 år.
 • De fleste har 20 eller 23 år som aldersgrense.
 • Et fåtall har 25 år som aldersgrense.

Det er ikke uvanlig at bankene også har en øvre aldersgrense. Denne er gjerne på 70 eller 75 år. Enkelte banker kan ha en regel som sier at lånet skal være nedbetalt innen du fyller for eksempel 75 år. Det vil i så fall bety at du kan få lån selv om du er 74 år, men nedbetalingstiden blir da på maksimalt 1 år.

Krav til inntekt

Du vil normalt aldri kunne få lån eller kreditt hvis du ikke har fast inntekt i en eller annen form. Bankenes minstekrav her ser som regel slik ut:

 • Noen banker har et lavt krav til minsteinntekt, for eksempel 100 000 kroner per år før skatt.
 • Det høyeste kravet vi kjenner til er at du må ha årsinntekt på minst 250 000 kroner.
 • Mange banker oppgir kun at du må ha registrert/liknet inntekt.

Hvor mye du har i inntekt vil være med på å bestemme hvor stort lån du kan få. En person som for eksempel kun har en deltidsjobb får nok låne, men neppe store summer.

Som inntekt regnes ikke bare lønn fra et arbeidsforhold, men også trygd og pensjon. Dagpenger på grunn av arbeidsledighet vil derimot normalt føre til avslag.

Krav til inntekt når du er selvstendig næringsdrivende

Det er litt vanskeligere for selvstendig næringsdrivende å få forbrukslån uten sikkerhet fordi inntektene som regel er mindre stabile. Her vil naturligvis summen du søker om å låne være avgjørende.

Inntektene må dokumenteres. Det vil si du må sende inn næringsoppgave eller regnskap for inneværende år, samt siste skattemelding. Noen banker krever dette for de tre siste årene.

Krav til alder og inntekt hos låneagenter

Merk deg at de fleste låneagenter også oppgir et krav til alder og inntekt. Disse kravene stemmer ikke alltid i forhold til bankene agenten representerer. For eksempel er alderskravet hos Axo Finans for tiden 23 år, til tross for at agentselskapet også representerer banker som har et lavere krav enn 23 år.

Her kan du anta at du kan fint søke om forbrukslån også via selskap som Axo Finans, selv om du ikke oppfyller agentens alderskrav. Så lenge du har god nok kredittverdighet vil nok Axos partnerbanker vurdere søknaden.

Krav til betalingshistorikk

Du vil ikke få forbrukslån uten sikkerhet dersom du har betalingsanmerkning. Den eneste måten å løse dette på er å først betale gjelden som forårsaket anmerkningen, og deretter søke på nytt.

Det er imidlertid mulig å få lån med sikkerhet selv om du har betalingsanmerkning, men da fortrinnsvis til refinansiering av den problematiske gjelden. Dette tilbys av 6-7 spesialbanker, blant annet Kraft Bank og Bank2. Som sikkerhet aksepteres pant i bolig eller annen lettomsettelig eiendom, eller kausjon.

De fleste banker oppgir også at en aktiv inkassosak eller flere vil føre til avslag. Men, her vet vi at det gjøres unntak. Alvorsgraden av inkassosaken vil spille inn, summene det er snakk om, og ikke minst, hva du skal bruke lånet til. Å få lån refinansiering er betydelig enklere enn å få lån til forbruk, når du har inkassosaker.

Krav til nasjonalitet og bosted

Søkere som ikke er statsborgere i Norge må vanligvis ha bodd i landet i minst tre år for å få forbrukslån (gjelder også boliglån, billån, og så videre). De må også kunne dokumentere at de har hatt skattepliktig inntekt i Norge i denne perioden.

Bankene må holde seg til lover og retningslinjer

Som vi ser er ikke bankenes minstekrav spesielt strenge, men det er ikke alltid nok å bare oppfylle disse kravene. Alle banker i Norge må følge lovgivningen, og herunder retningslinjene for utlånspraksis som følges opp av Finanstilsynet.

Når banken mottar lånesøknaden plikter de å foreta en grundig kredittvurdering. De skal blant annet forsikre seg om at du har inntekt og betalingsevne nok til å betjene det nye lånet.

Retningslinjene for tildeling av forbrukslån:

 • Banken skal ikke gi deg et lån som gjør at din samlede gjeld blir mer enn fem ganger det du har i årsinntekt.
 • Banken skal også ta hensyn til at inntektene og betalingsevnen din er god nok til å tåle en renteøkning på 5%.
 • Det skal være krav til månedlige avdragsbetalinger på lånet.
 • Lånet skal være nedbetalt innen 5 år, såfremt du ikke låner for å refinansiere annen gjeld.
 • Ved refinansiering kan lånetiden være inntil 15 år, men ikke lenger enn den resterende lånetiden du har på gjelden som skal refinansieres. I tillegg må refinansieringen resultere i at du får lavere gjeldskostnader.

Får du lånet du trenger?

De fleste myndige personer med en eller annen fast inntekt, og som ikke har betalingsanmerkninger, vil kunne skaffe seg et forbrukslån. Hvor mye de kan få låne er et annet spørsmål, og bestemmes altså når banken foretar en kredittvurdering.

Derfor hender det relativt ofte at banken sier nei til å låne den summen det ble søkt om, men tilbyr i stedet en lavere lånesum.

De som får avslag på søknadene uten å motta tilbud om lavere lånesum bør kontakte banken og be om en begrunnelse.

Proudly powered byWordPress. Theme byInfigo Software.